2014-02-20 - it24.idg.se: "Inet växer vidare i jättarnas skugga"