2016-10-28 - "Snart arrangeras ett e-sportsläger i Örebro"