2017-02-02 - ITBranschen.idg.se: "Inet ökar när många andra backar"