2017-03-13 - Ehandel.se: "Hon är det senaste tillskottet i Inets styrelse"