2017-04-10 - Market.se: "Inet vill ha fler butiker: 'Nödvändigt'"