2018-01-30 - industritorget.se: "Satsningarna på e-handeln ger utdelning"