2018-01-30 - it-kanalen.se: "Satsningar på e-handeln ger utdelning - det lyfter Inet"