2018-02-07 - dagensanalys.se: "Inet överger traditionell annonsering"