2018-02-07 - resume.se: "Överger traditionell annonsering – tripplar budgeten på Facebook"