2018-03-16 - it-halsa.se: "Nu ska Nackas seniorer lära sig VR och betala med mobilen"