2018-05-10 - dagensopinion.se: "Ut ur cryptan - med pr"