2018-05-11 - ehandel.se: "Utredde betalmetod i 4 år - äntligen dags för lansering"