2018-10-10 - finwire.com: "Inet förbereder inför börsnotering,"