2018-10-10 - investing.com: "Inet förbereder inför börsnotering..."