Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Vi som tillsammans är Inet jobbar utifrån att alltid vara kunniga, engagerade och pålitliga. Det är när vi jobbar hårt och jobbar tillsammans utifrån detta som vi blir precis det företaget och den arbetsplatsen vi vill vara. Hos oss ska du kunna och vilja bli hur bra du vill och det är också det som genomsyrar vårt hållbarhetsarbete.

Kunskap

Inet är en lärande organisation som ständigt strävar efter uppdaterad kunskap om balansen mellan att ge våra kunder den allra bästa servicen och vilken påverkan det har på vår miljö. Vi ska göra oss medvetna om miljöpåverkan av alla beslut, små som stora, och göra efterföljande ändringar i vårt arbetssätt. Vi är medvetna om att allt vi gör påverkar miljön, så vi strävar efter att minska vår negativa påverkan och är alltid villiga att göra förändringar till det bättre.

Lagkrav

Miljölagstiftningen är att betrakta som miniminivå i all vår verksamhet. Vi strävar efter att överträffa lagstiftningen i alla åtgärder. Dessa insatser ska dokumenteras och rapporteras årligen till styrelsen och i den årliga hållbarhetsrapporten.

Produkter och design

Inet ska upprätthålla en designstrategi baserad på miljöhänsyn. Designpraxis ska användas som en metod för kontinuerlig förbättring. Alla produkter utformas med livslängd, cirkulärt tänk och minskad miljöpåverkan som principer. De designbeslut som fattas i samband med detta ska dokumenteras och rapporteras årligen. Produktmaterial och komponenter ska väljas med miljöprestanda som led, med fokus på produktens livslängd.

Energi och utrustning

På vårt kontor prioriterar vi effektiv användning av energi, utrustning och förnödenheter. Energikontrakt ska innehålla klausuler om förnybar energi. Belysningsanläggningar baseras på lågenergisystem. All elektronisk utrustning väljs med stor omsorg för effektivitet och hållbarhet. Vi strävar ständigt efter att minska avfall och återvinna så mycket som möjligt av det samma.

Logistik och planering

Effektiv och miljövänlig logistik är viktigt för Inet och avgörande för att vi ska serva våra kunder på bästa sätt. Det finns därför ingen konflikt mellan miljöhänsyn och affärsmässiga ställningstaganden i vårt val av transportsätt eller planering. Vi ska sträva efter att minska antalet transporter, avstånd och utsläpp. Vi ska vara kreativa i vår logistiska planering och söka intermodala lösningar när det är möjligt. Vi ska också prioritera ren fraktverksamhet och göra oss medvetna om miljöprestanda för fartyg som används för våra varor.

Resor och transporter

Vi är medvetna om att vår försörjningskedja kräver närvaro och transparens vilket medför resor till produktionsanläggningar, leverantörer etc. Vår resepolicy är att resa endast när det är nödvändigt och när vi gör det, alltid med effektivitet, kostnad och minskad miljöpåverkan i åtanke. Tjänstebilar ska ha högsta miljöprestanda (bästa tillgängliga teknik) och underhållas väl.

Interna förhållningssätt

Alla Inet-anställda har ett individuellt och delat ansvar att alltid hålla sig uppdaterade om utvecklingen av nya material med hög miljöprestanda inom sina respektive områden.