8369 asus rog laptops
pre-dk 126

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2021

I Inets hållbarhetsrapport kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet ur alla aspekter, som miljö, antikorruption och mänskliga rättigheter. Genom att redovisa våra framsteg möjliggör vi för dig som kund, samarbetspartner eller intressent att värdera vår verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Inets hållbarhetsåtgärder är inte engångsinsatser, utan ett ständigt pågående arbete som också behöver genomsyra hela organisationen. Vidare uppdateras och publiceras hållbarhetsrapporten årligen på inet.se.


Ladda ner som .pdf