Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy bygger på att garantera snabba och säkra leveranser av högkvalitativa produkter, samtidigt som vi alltid håller dig som kund informerad med aktuell leveransinformation.

Alla datorer som byggs hos oss är provade och testade individuellt för att garantera varje individuell kund en säker och välanpassad dator för ett specifikt ändamål.

Våra produkter väljs ut med omsorg av erfarna inköpare och vikt läggs på kvalitet och tillförlitlighet.

En viktig del av kvalitetspolicyn är att motivera våra leverantörer att leva upp till de krav som vi och våra kunder har vad det gäller lager- och logistikhantering. Detta för att uppfylla kundens krav på rätt produkt vid rätt tidpunkt.

För oss på Inet är det viktigt att finnas på plats i Göteborg, Stockholm och Malmö med ett brett sortiment och god lagerhållning av IT-produkter för såväl företag som privatkonsument. Samt att tillföra det lilla extra i form av service och support som behövs direkt till slutkonsument.

Miljöpolicy

Som leverantör av IT-produkter till konsument krävs ett ständigt flöde av leveranser för att garantera god lagerhållning. Vi strävar efter att, så långt som möjligt, minimera antalet leverantörer och leveranser i kedjan för att få ner antalet frakter och på så sätt minska belastningen på miljön.

En stor del av vårt miljöarbete består av att, i så stor utsträckning som möjligt, återanvända och i sista hand återvinna förpackningsmaterial för att slippa anskaffa nytt för den slutgiltiga leveransen till konsument.

Vi strävar ständigt efter att utveckla och förbättra vårt miljöarbete och följer gällande förordningar för att så småningom kunna garantera vårt arbete genom certifiering.

En av målsättningarna med miljöarbetet är att garantera våra kunder en pålitlig partner och leverantör av IT-produkter där vi i så liten omfattning som möjligt belastar miljön och samtidigt motiverar våra kunder att göra ett miljömedvetet val.

Vi återvinner ditt elektronikavfall

Har du en gammal dator som lagt av, eller en trött högtalare? Oavsett vilken elprodukt som gått sönder kan du lämna in den hos oss. Vi ser då till att ta hand om den på rätt sätt för att i slutändan återvinna den och bidra till kretsloppet.

Till elavfall hör, förutom datorer, även spelkonsoler, skärmar och TV-apparater, högtalare och datortillbehör som möss och tangentbord. Allt elektroniskt som du köper av oss kan du sedermera också lämna tillbaka hos oss för återvinning.

Det är viktigt att elavfall tas omhand på korrekt vis. Dels för att det annars finns risk för giftiga ämnen att ta sig ut i naturen. Kvicksilver, arsenik, bly, krom, kadmium med mera är inget man vill komma i kontakt med. Dessutom så innehåller dagens elektronik små mängder av guld, silver, koppar och andra metaller och mineraler som, när de tar slut i marken, inte kommer tillbaka. Vid återvinning kan dessa tas om hand om komma till nytta i nya produkter.