Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy bygger på att garantera snabba och säkra leveranser av högkvalitativa produkter och att alltid hålla kunden informerad med aktuella leveransbesked.

Alla datorer som byggs är utprovade och testade individuellt för att kunna garantera varje individuell kund en säker och välanpassad dator för kundens specifika ändamål.

Våra produkter väljs ut med omsorg av erfarna inköpare och vikt läggs på kvalitet och tillförlitlighet.

En viktig del av kvalitetspolicyn är att motivera våra leverantörer att leva upp till de krav som vi och våra kunder har vad det gäller lager- och logistikhantering. Detta för att uppfylla kundens krav på rätt produkt vid rätt tidpunkt.

Att finnas på plats i Göteborg med ett brett sortiment och god lagerhållning av IT-produkter för såväl företag som privatkonsument Inet AB tillföra det lilla extra i form av service och support som behövs direkt till slutkonsument.

Miljöpolicy

Som leverantör av IT-produkter till konsument krävs ett ständigt flöde av leveranser för att garantera god lagerhållning. Vi försöker så långt som möjligt minimera antalet leverantörer och leveranser för att få ner antalet frakter och på så sätt minska belastningen på miljön.
En stor del av vårt miljöarbete består av att i så stor utsträckning som möjligt återanvända och i sista hand återvinna förpackningsmaterial för att slippa anskaffa nytt för den slutgiltiga leveransen till konsument.

Vi strävar ständigt efter att utveckla och förbättra vårt miljöarbete och följer de förordningar som finns för att så småningom kunna garantera vårt arbete genom certifiering.

En av målsättningarna med miljöarbetet är att garantera våra kunder en pålitlig partner och leverantör av IT-produker där vi i så liten omfattning som möjligt belastar miljön och samtidigt motiverar våra kunder att göra ett miljömedvetet val.