Google tvåstegsverifiering

För att aktivera tvåstegsverifiering på ditt Google-konto behöver du besöka följande länk:
https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification

Följ stegen nedan för att aktivera tvåstegsverifiering.

Klicka på bilderna nedan för att se dem stort.

  1. Logga in med det konto du vill skydda och tryck på kom igång, varpå du ombedjes skriva in ditt lösenord igen. Detta är för att skydda mot att någon skall kunna aktivera tvåstegsverifiering om de lyckats få tag i en enhet där du har lösenordet sparat automatiskt.
  2. Lägg sedan till det mobilnummer du vill använda, och välj hur du vill få koderna. Vi väljer SMS här som standard.
  3. När du klickat vidare ska du också ha fått ett SMS till det nummer du skrev in. Ange koden i fältet och tryck på nästa.
  4. Har du skrivit i rätt kod kommer du till slutgiltiga aktiveringssidan. Tryck på Aktivera för att börja använda tvåstegsverifieringen.