IoT

"Sakernas internet" (från engelskans "Internet of Things", "IoT") är vardagsföremål som kan styras eller utbyta data över nätet.