Logotyper

Inets Logotyp

Den “positiva logotypen” (Inet Black) är Inets “huvud-logotyp”. Denna varianten är den som i huvudsak ska användas i möjligaste mån.

Logotypen måste ha en frizon av luft runt sig för att upprätthålla sin läsbarhet och auktoritet. I detta utrymme får inga bilder, grafiska element eller typografi inkräkta. Ni hittar frizonen genom att använda “e” i logotypen för att måtta avståndet. Detta gäller även för den vertikala logotypen. Den fria ytan kan i vissa fall motiveras att vara större, då man söker ett luftigare uttryck. Ju mindre logo dessto större frizon behövs generellt.

I de fall Inets logotyp behöver användas vertikalt ska den alltid läsas uppifrån ? ner. Roteras då 90 grader och inget annat.

Använd alltid logotypen med symbol om det går. På mörkare bakgrunder och/ eller foton används i första hand “negativ logotyp” eller “monokrom” version.

Symbolen som är en del utav Inets logotyp innehåller och utgår från Inets Circuit mönster.