Försäljningsvillkor

Tillämplighet

Inet AB:s Försäljningsvillkor gäller från och med 2017-10-02 och ersätter tidigare av Inet AB publicerade försäljningsvillkor.

Allmänna villkor

Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll. Notera att offerter kan innehålla speciella avtal. Efter att kund har tilldelats behörighet att lägga order via Inet AB:s Webbshop ansvarar kunden fullt för alla transaktioner som görs via kundens behörigheter i Inet AB:s Webbshop. Vid uppsägning eller spärr av användare gäller kundens skyldigheter till dess Inet AB bekräftat uppsägningen skriftligt. Levererade varor förblir Inet AB:s egendom till dess full likvid erlagts.

Prisändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i Inet AB:s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom Inet AB:s kontroll. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

Betalningsvillkor

För privatpersoner sker försäljning i butik med betalkort, Swish eller Qliro, försäljning via Inet AB Webbshop sker med Qliro faktura/delbetalning/konto, Swish, Paypal, direktbetalning med Nordea Solo, Swedbank, Handelsbanken, Visa eller Mastercard (vid direktbetalning belastas kontot direkt vid beställningstillfället). Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som normalt förfaller till betalning 20 dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller 30 dagar från fakturadatum. För försäljning till omyndig eller minderårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 24% från förfallodagen samt en påminnelseavgift om 60 SEK. Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar.

Leveranstid

Bekräftade beställningar före klockan 17.00 på lagerförda produkter expedieras som regel samma dag (gäller vardagar). Skräddarsydda datorsystem har normalt en leveranstid på upp till 12 vardagar. Avvikelser från ovanstående kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning. Skulle leveranstiden överskrida uppgiven maximal leveranstid har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar.

Leveranssätt

Leverans sker för privatperson normalt genom avhämtning eller med Postnord MyPack Collect, Home eller Varubrev beroende på vikt och storlek, fritt vårt lager. Normal leveranstid 1-3 vardagar. På helgdagar sker inga leveranser med Postnord. (Liggetid på utlämningsställe: fjorton dagar). För företag sker leveranser normalt genom avhämtning eller med Postnord Parcel, fritt vårt lager. För företag inom Göteborgsområdet använder vi i vissa fall olika budfirmor. Annan speditör som Best eller Budbee användas efter överenskommelse som tillägg

Fraktkostnad

För leverans med Postnord MyPack eller Postnord Parcel debiteras fraktkostnader enligt särskild fraktprislista. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t ex bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen.

Outlöst försändelse

För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift om f n 150 kr inklusive moms för att täcka Inet AB:s transport- och administrationskostnader.

Transportskada

Kontrollera alltid er leverans vid uthämtning från Postnord. Om godset verkar skadat på grund av defekt kartong packa alltid upp och kontrollera själva varan. Vid transportskadad produkt (fysisk skada på varan) skall kunden omgående kontakta logistikpartnern Postnord 020-232221 och reklamera godset. Kontakta sedan Inet AB på telefon 031-65 27 00 och uppge order- eller fakturanummer samt Postnords reklamationsnummer alternativt felanmäl direkt på vår hemsida /support för mer information om åtgärd av er skadade försändelse. Skulle er order vara levererad med annan speditör, kontakta i första hand Inets kundtjänst.

Öppet köp

Hos Inet har du som privatkonsument 30 dagars öppet köp. Öppet köp innebär att varan skall finnas i vårt ordinarie sortiment (ej specialbeställning) och vara i obruten originalförpackning. Presentkort omfattas inte av öppet köp.

Återköp

För vara ur det ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, toner/bläckpatron eller annat förbrukningsmaterial, ej brutits eller på annat sätt skadats eller använts, accepterar Inet AB återköp under 30 dagar från fakturadatum vid överenskommelse med ansvarig säljare. Varor där originalförpackningen förstörts eller försvunnit, komponenter saknas eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror vars plombering eller försegling (med försegling avses även t ex serienummer) brutits, för presentkort eller för produkter specialbeställda för kundens räkning.

Ångerrätt (privatkonsument)

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument 14 dagar (hos Inet 30 dagar, webb och butik) på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan kommer Inet AB debitera kunden för denna värdeminskning. Ångerrätten gäller inte hygienartiklar som ex. in-ear hörlurar, datorprogram, spel eller ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits samt specialtillverkad dator av oss. För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en återköpsanmälan. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkännande av ångerrätt. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och i förekommande fall vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) och fixeras med packmaterial så att den inkommer till Inet AB på ett säkert sätt och inte skadas under transporten på grund av bristfällig emballering. Är ni osäkra på hur ni ska förpacka varan har vi gjort en video för detta som ni hittar här. Postnord har även en bra guide och den hittar ni här. Du kan även meddela Inet AB om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Ångerblanketten till oss. Erhållande av returnummer utgör inte godkännande av ångerrätt utan godkänns först när Inet AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor. Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet kunden betalt för varan inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen inom 14 dagar.

Fri retur och fri returfrakt

För att erhålla fri retur och fri returfrakt skall du anmäla ditt återköp inom 30 dagar och erhålla en returfraktsedel. Skickar du in din vara med ett fraktsätt där du själv står för frakten ersätter Inet AB inte denna frakt.

Reklamation (privatkonsument)

I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall lämnas till Inet AB inom 2 månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom 3 år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan.

För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en felanmälan på Min sida. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Reklamationsärenden som inkommer till Inet AB utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

Garanti

Respektive tillverkares garantivillkor gäller, minimum 1 år samt upp till tillverkares angivna garantiperiod beroende på produkt. För Inet AB:s eget datorfabrikat, Inet, lämnar vi 2 års garanti från och med leveransdatum (Taurus köpt from februari 2013 lämnas 3 år), datorn skall vara oss tillhanda senast 2 veckor innan garantitiden löper ut. Förbrukningsartiklar, bläckpatroner, tonerkassetter, batterier, datamedia samt andra artiklar av förbrukningsart är undantagna från normal garanti, på dessa varor lämnas 60 dagars uppackninsgaranti. Alla garantier som specificeras på är giltiga i Sverige och i de fall där produkten behöver skickas till tillverkare utanför Sverige åtar sig Inet AB att bekosta frakt och utföra eventuellt administrativt arbete.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, såsom CD-, DVD-skivor eller disketter. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

Vid återsändandet skall kund för en enklare hantering göra en felanmälan på Min sida. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt garantiärende. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Garantiärenden som inkommer till Inet AB utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd.

Garanti ges först när Inet AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Ansvar för fel

Föreligger det fel som Inet AB ansvarar för, åtar sig Inet AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Inet AB kan komma att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till en av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande i de fall där tillverkaren åtagit sig att för Inet AB:s räkning avhjälpa fel i en vara. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden.

Inet AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Inet AB åtar sig således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompabilitet, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete, skadebringande egenskaper eller annan ekonomisk skada.

Ansvar för fel (privatkonsument)

Föreligger det fel som Inet AB ansvarar för, åtar sig Inet AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden. Inet AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (SFS 1990:932).

Kunden har rätt till ersättning för de kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamation. Kunden har även rätt till ersättning för de eventuella förluster eller mera betydande olägenheter och besvär som har uppstått i samband med fel eller dröjsmål. För att erhålla ersättning måste du visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att du verkligen tillfogats en förlust. Du skall som kund vidta rimliga åtgärder för att begränsa din förlust samt försöka hålla nere kostnaderna som uppstår i samband med reklamationen.

Övriga villkor

Alla produkter som saluförs av Inet AB kan användas i Sverige och har manual i antingen tryckt eller digital form.

I fall tvist uppstår mellan Inet AB och privatkonsument följer Inet AB alltid ARN:s rekommendationer.