Inet Datorskola - Grafikkort

Se alla datorskolor


Grafikkortet är den viktigaste komponenten i en dator för alla som eftersöker spelprestanda. I denna guide kommer vi gå igenom relevanta tekniker och de vanligaste frågorna man kan ställa sig när man letar efter ett nytt grafikkort. Vi vill inledningsvis förklara att även om grafikkortet är den viktigaste komponenten för ren spelprestanda så krävs det en i övrigt modern och kraftfull dator för att nyttja hela grafikkortets kraft. Vid höga grafikinställningar och upplösningar är det dock alltid grafikkortet som sätter gränsen, om resten av datorn är modern och kraftfull.

Då moderkorts och processorers inbyggda grafikkretsar inte klarar av att driva moderna spel i höga upplösningar och grafikinställningar är det givet för en gamer att köpa ett dedikerat grafikkort. Hur starkt ett grafikkort är går inte alltid att utläsa ur text, då det finns flera faktorer som tillsammans avgör grafikkortets prestanda. Vi vill inledningsvis förklara att ett grafikkorts klockfrekvens (Hz) inte avgör hur snabbt ett grafikkort är, då klockfrekvensen bara förklarar hur snabbt grafikkortets processor jobbar och inte hur mycket information den klarar av att hantera. Jämför man två identiska kort där allt utom klockfrekvensen är desamma, då kan man avgöra att kortet med den högre klockfrekvensen är snabbare. Som en generell regel kan vi dock inte rekommendera att endast titta på klockfrekvens.

En generell regel vi dock vill påstå är sann är att man får vad man betalar för, då grafikkortsmarknaden är en välfylld marknad med god konkurrens ligger modeller med liknande prestanda alltid runt samma prispunkt. Modeller med samma modellnamn men vitt skilda priser skiljer oftast i fabriksöverklockning, minne och kylningslösningar; vilket vi kommer förklara mer om i respektive underrubrik.

Grafikkort från Nvidia Grafikkort från AMD


Före köp

Innan du köper ditt nya grafikkort är det viktigt att du försäkrar dig om att datorn har plats för det och att nätaggregatet har tillräckligt kraft att förse det med. Grafikkort kan vara olika tjocka och långa, och du bör alltid kolla hur mycket plats ditt chassi har, information om det hittar du på produktsidorna. I många chassi går det att montera ned hårddiskburen för att göra rum för längre grafikkort, men då går du miste om de hårddiskplatserna. Vad gäller effekt och nätaggregat så står det alltid på grafikkortets produktsida vilken effekt som är rekommenderad för grafikkortet.


Montering

Vi har gjort en kort videoguide där vi går igenom hur du monterar ett grafikkort och vad du behöver tänka på vid montering.

Läs mer!


Storlek

Alla moderna grafikkort kopplas in i moderkortet via en anslutning som kallas PCI Express och följer alla en gemensam standard för hur höga grafikkorten är. Det finns väldigt få undantag där grafikkorten sticker ut från moderkortet längre än normalt. Där det storleksmässigt kan skilja sig mycket från kort till kort är längden och tjockleken. Längden räknas i mm och ett fullstort kort är vanligtvis mellan 200-300 mm, men det finns både kortare anpassade för riktigt små chassi såväl som större med extra stora kylningslösningar – det är viktigt att se efter vilken den maximala längden på grafikkort som just ditt chassi stöder, notera att man i vissa chassin kan skruva loss delar för att frigöra plats.

Det andra måttet att ta hänsyn till är tjockleken och den avgörs på hur många expansionsplatser kortet täcker. Tjockleken på ett grafikkort går att utläsa från produktbilderna på hemsidan, där varje försänkning i plåten vid anslutningarna på grafikkortets baksida innebär en expansionsplats i tjocklek.

En PCI Express-plats är av en bestämd tjocklek, och ett normalstort grafikkort täcker vanligtvis två platser. På moderkort lämnas ofta en plats tom under den primära PCI Express-platsen av just den anledningen. Det finns dock grafikkort som tar upp tre platser och man får då räkna med att man förlorar tillgång till PCI/PCI-e anslutningar på moderkortet. Om ditt moderkort och chassi är av formfaktorn mITX kan begränsningar finnas i hur stor plats under moderkortet som är allokerat för grafikkort och vi rekommenderar att eftersöka den informationen innan man köper ett grafikkort som tar mer än plats än en expansionsplats – det finns moderna grafikkort som endast tar upp en expansionsplats.


Nätaggregat

När du är försäkrad om att grafikkortet får plats är det dags att se till så att den får kraften den behöver. Tillverkarna av grafikkorten specificerar alltid den rekommenderade effekten (W) som försäkrar drift av grafikkortet. Denna rekommendation baseras på en modern dator med en kraftfull processor och flera hårddiskar och är vanligtvis väl tilltagen. Vi rekommenderar att alltid ha lite spelrum till övers och att alltid använda nätaggregat av god kvalitet och effektivitet. Om du vet med dig att du kan komma till att börja använda mer än ett grafikkort rekommenderar vi att köpa ett nätaggregat med minst 200-300 W mer än vad rekommendationen för ditt nuvarande system är. Om du planerar flerkorts-lösningar är det också viktigt att se till att nätaggregatet har tillräckligt många 6/8-pins anpassade för grafikkort/PCI-e, då vissa grafikkort kan kräva kraft nog att behöva använda fler än en kabel per grafikkort och alla nätaggregat har inte fyra dedikerade utgångar för den typen av komponenter. Är du osäker på vilket nätaggregat du behöver är du alltid välkommen till att rådfråga oss.


Kylning

Grafikkort kyls vanligtvis av fläktar som blåser luft genom kylflänsar av metall, vilka är kopplade med ledningar till grafikkortets värmealstrande delar. Vissa entusiastkort använder också vattenkylning. För majoriteten av användare är det luftkylning som gäller och där står valet mellan en så kallad blower-kylare eller en tredjepartskylare.

Blower-kylare återfinns främst på referenskort, och kännetecknas av ett ensamt fläktintag och en försluten kåpa över hela grafikkortet. Blower-kylare fungerar så att de suger in luft från chassits innanmäte och passerar den luften genom en kammare som löper hela grafikkortets längd, där luften sedan blåses ut i andra änden. Den stora fördelen med denna kylarlösning är att den utrymmer varmluft från chassit och premieras därför i små chassin som helt saknar fläktar, eller med få chassi-fläktar. Nackdelen med kylaren är att den inte är riktigt lika kraftfull och heller inte lika tystlåten som tredjeparts-tillverkarnas flerfläktslösningar, samt att den saknar semipassivitet. Dessa kylare är sällan dåliga, de gör sitt jobb väl, men då dessa är gjorda för instegskort och referenskort är de mer påkostade tredjepartskylarna oftast bättre för gemene man.

Tredjepartskylning är kylningslösningar tillverkarna själva utvecklat och de håller som regel oerhört hög standard. Vanligtvis ser man en, två eller tre fläktar som blåser rakt ned mot en öppen kylflänskonstruktion, vilket ger ett konstant bra luftflöde över grafikkortet. Då datorer har ett visst automatiskt luftflöde genom chassi-fläktar och processorkylarens fläkt är det inte alltid nödvändigt att fläktarna behöver vara aktiva; de exponerade kylflänsarna får en viss luftgenomströmning ändå. Om kortet är semipassivt kommer fläktarna inte aktiveras förrän grafikkortet känner av att det behövs, vilket gör grafikkortet helt ljudlöst när det inte försätts under större laster. Dessa tredjepartskylare tillåter vanligtvis god överklockning och är i rymliga och välventilerade chassin alltid att föredra över blower-kylare.

Som en fotnot kan vi nämna att vattenkylda eller hybridkylda, grafikkort kylda av både vatten och luft, ger de bästa temperaturerna. Dessa kylningslösningar kommer endast till entusiastkort och till ett långt högre pris.

Rådfråga oss om ni är osäkra på vad som passar just ditt chassi och din dator bäst.

Blower

Tredje-part


Prestanda

Vad som avgör ett grafikkorts faktiska prestanda är svårt att tyda från siffror och hos olika modeller och olika grafikkortsgenerationer förändras innebörden av siffrorna då det kan finnas nya tillverkningstekniker och annat som förbättrar den generella prestandan från annat håll. Till exempel kan ett grafikkort ha en långt högre klockfrekvens än ett annat, men lägre prestanda – då har kortet med lägre frekvens högre IPC, vilket innebär att det beräknar mer information vid varje klockcykel. Som tidigare nämnt får man oftast vad man betalar för, men i vissa fall kan det finnas modeller som medvetet prissatts lägre än liknande modeller för att skapa konkurrens.

Det man kan göra för att utröna prestanda är att använda sig av ett prestandaindex, där vi rekommenderar Sweclockers – de testar nästan alla nya kort på marknaden och håller sitt prestandaindex uppdaterat.

Värt att notera är att dessa index sammanfogar varje korts prestanda genom att testa en rad olika speltitlar, där vissa kort drar större fördel av specifika titlar. Om du vet med dig att du för det mesta kommer att använda kortet för en specifik speltitel kan det vara värt att söka efter tester där just det spelet testas med olika kort. En annan sak att ta hänsyn till är att vissa spel använder sig av mycket mer minne än andra spel, Fallout 4 och GTA 5 som exempel - då kan det vara värt att ta steget upp från modeller med mindre minne till de som har rikligare av det. Alla modeller med samma produkt namn med olika mängd minnen specificerade i namnet är inte nödvändigtvis lika kraftfulla i annat än minnesmängd – de modeller med mer minne har ofta fler fördelar än bara minnesmängden.


VR

Om du skall använda ditt grafikkort till VR är det viktigt att se så att kortet har stöd för det. De senaste korten i de högre prissegmenten från både AMD och NVIDIA har alla stöd för VR. Modellerna i de lägre priskategorierna har det oftast inte. Även om du inte kommer till att spel VR till en början kan det vara värt att framtidssäkra sig genom att hoppa upp ett snäpp i priskategorierna, såvida du inte planerar att köpa nytt grafikkort vid eventuellt VR-köp. Värt att nämnas är också att VR kräver oerhörd prestanda från grafikkortet för att kunna spelas med samma flyt som hos en vanlig 1080p-skärm. Om det står att den är VR-ready betyder det att den har stöd för själva tekniken och är stark nog att med rimliga inställningar driva en rad olika spel i VR – men det är inte en garanti för att höga inställningar med riktigt bra flyt. Endast grafikkorten i de övre prissegmenten som har kraft nog att driva VR med hög detaljrikedom och gott flyt i dagsläget.

Läs mer om VR


SLI/Crossfire

Båda de stora grafikkortstillverkarna erbjuder flerkortslösningar, där man då sammankopplar fler än ett likadant kort för att tillåta dem att samarbeta. NVIDIA:s dito går under namnet SLI och AMD:s Crossfire. De båda teknikerna är snarlika, där man använder en separat brygga som kopplar ihop grafikkorten med varandra och som tillåter grafikkorten att prata med varandra och dela upp arbetsbördan.

Dessa tekniker har länge varit etablerad som de enda sätten att nå den absolut bästa prestandan. I vissa fall är denna lösning mer prisvärd än att köpa ett kraftfullare singelkort – men inte alltid. Då tekniken kräver att spelen har stöd för och är optimerade för tekniken stöter man ibland på spel där prestandavinsten är försumbar. I korrekt optimerade spel når man däremot en näst intill fördubblad prestanda. Innan man bestämmer sig för en flerkortslösning bör man eftersöka information om hur det funkar i just de spelen man själv föredrar. En ytterligare begränsning att ha i åtanke är att kortens resurser inte kan adderas rakt av – mängden grafikminne som datorn kan dra nytta av förblir densamma oavsett hur många kort du använder.

Att använda flerkortslösningar ställer också krav på systemet i övrigt, där plats på moderkortet med stöd, väl tilltagen chassikylning och kraftfullare nätaggregat är måsten för ett väl fungerande flerkortssystem. Är ni osäkra inför ett köp ber vi er rådfråga oss, även om förtjänsten kan vara stor med ett flerkortssystem kan vägen dit vara krånglig.