Microsoft 365 - 3 månader extra

Så här gör du anspråk på de tre extra månaderna med Microsoft 365 som ingår i det här köpet:

  1. Gå till m365promo.microsoft.com inom 30 dagar från inköpsdatumet för att göra anspråk på dina tre extra månader med Microsoft 365. Inköpsdatumet räknas som första dagen.
  2. Välj ”Gör anspråk” och ange prenumerationskoden på 5 x 5 siffror (25 siffror) för din 12- månadersprenumeration på Microsoft 365.
  3. Slutför stegen och ladda upp det här kvittot. Kontrollera att du har angett all information som behövs för att hantera anspråket. Den fullständiga informationen finns på m365promo.microsoft.com.
  4. Berättigade sökande kommer att få prenumerationskoden för tre extra månader via e-post inom tio arbetsdagar från det att anspråket skickades in.

Produkter