Processor / CPU

Processorn är nog den viktigaste delen i datorn. Ju bättre processor du har ju snabbare blir datorn. Främst gäller detta i kraftfulla kontorsapplikationer men givetvis även i spel. De två stora processortillverkarna är AMD och Intel.