Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Trygg E-HandelPrisjaktPricerunnerSweClockers
Luftflöde

Så här ska du sätta fläktarna i datorn

Välkommen till vår guide om luftflöde i datorer. I den här guiden kommer vi gå igenom allt det grundläggande du vill känna till för att hålla komponenterna svala och mängden damm i din dator minimal.

I kort är det lätt hänt att man får negativt luftflöde i en dator, vilket då innebär att luft tar sig in i datorn utan att passera dammfilter eller mesh. Det innebär inte nödvändigtvis att du får dåligt luftflöde eller höga temperaturer, men det kan leda till att din dator snabbt samlar på sig damm – vilket i förläningen ger dig sämre prestanda. I den här guiden kommer vi förklara hur det hänger ihop och hur du kan undvika det.

Tänk dock på att alla chassin inte har samma förutsättningar för olika typer av luftflöde. Vi kommer i den här guiden först och främst utgå från vanliga tower-chassin och akvariechassin där åtminstone sidopanelerna är stängda. Med helt öppna chassin – så som ITX-chassin med perforerade paneler på alla sidor – kan man i regel inte styra luftflödet på samma sätt och för de rekommenderar vi att i möjligaste mån placera fläktar så att de blåser mot värmealstrande komponenter.

Vi vill även påpeka att ett välgenomtänkt luftflöde först och främst blir viktigt om du använder kraftfulla komponenter som alstrar mycket värme, även om principerna applicerar oavsett om du bygger en högpresterande gamingdator eller en enklare kontorsdator. Risken att datorn samlar på sig damm är dock densamma oavsett om du har en högpresterande dator eller inte.

Vad menas med luftflöde?

Innan vi gräver djupare i hur du ska gå till väga vill vi etablera vad vi menar när vi pratar om luftflöde och vilka olika typer av luftflöden vi har att göra med.

Luftflöde uppstår när fläktarna i datorn flyttar luft, oavsett hur lite de flyttar eller åt vilket håll. Målet med att skapa ett bra luftflöde i en dator är att ge komponenter kall luft att kylas ned med, och att den varma luften avlägsnas så snabbt som möjligt. Med andra ord vill vi skapa ett luftflöde där vi har hög cirkulation, att luften inuti chassit ständigt ersätts med kalluft utifrån.

Att skapa bra cirkulation och luftflöde inuti ett chassi är dock inte så enkelt som att addera så många fläktar som möjligt, vi vill även att luften flödar på ett önskvärt sätt. Hur många fläktar vi använder och hur vi placerar dem kommer resultera i ett specifikt typ av luftflöde.

Olika typer av luftflöden

  • Positivt luftflöde är när fläktarna trycker in mer luft i chassit än vad de suger ut.

  • Neutralt luftflöde innebär att fläktarna trycker in lika mycket luft i chassit som de suger ut.

  • Negativt luftflöde betyder att fläktarna suger ut mer luft ur chassit än vad som trycks in.

Neutralt luftflöde är egentligen det bästa, då får du balans mellan intag och utblås med snabbt luftbyte, men det är svårt att uppnå och det mest realistiska är att du antingen har positivt eller negativt luftflöde i din dator. Du kan få bra cirkulation både med positivt och negativt luftflöde, men vilken av de två du har kommer påverka hur skyddad datorn är från damm.

Vad är bra luftflöde i ett chassi?

Målet med att skapa luftflöde i ett chassi är som sagt att så snabbt som möjligt ersätta den varma luften i chassit med ny, kallare luft – då kyls komponenterna ner mer effektivt – men vi vill även att den kalla luften faktiskt når komponenterna som behöver den.

Detta innebär att vi vill tänka efter innan vi monterar våra fläktar. Vi vill att fläktarna blåser luft mot eller cirkulerar luft över alla delar i datorn som alstrar värme, men det är framför allt processorkylaren och grafikkortet som behöver det.

I ett vanligt tower-chassi är detta relativt rättframt. Normalt har man fläktplatser i fronten, toppen och baken av chassit. Då sätter du fläktar i fronten, som tar in luft utifrån och skickar den mot komponenterna, och sedan har du utblåsfläktar på baksidan och/eller i toppen som avlägsnar luften.

Har du däremot ett chassi där det inte finns fläktplatser som pekar rakt mot komponenterna kan du istället få luft att flöda över dem genom att skapa cirkulation. I akvariechassi är det exempelvis vanligt att man har fläktplatser på sidan av chassit. Detta är inte lika bra som att fläktarna blåser direkt mot komponenterna, men du kan ändå forcera in luft som flyttar på luften som redan finns inuti chassit – vilket då ger en cirkulation med luft som ändå rör sig förbi komponenterna.

I chassin med öppna eller perforerade sidor är det svårare att kontrollera hur luften rör sig inuti chassit, det är svårt att skapa ett övertryck som forcerar luft längre in i chassit – luften kommer sprida ut sig där det finns plats och sippra ut genom hålen i chassit. Har du ett sådant är det därför viktigt att komponenterna har bra kylning i sig och att du placerar fläktar så att de antingen blåser luft direkt mot eller avlägsnar varmluft vid komponenterna som alstrar värme.

Negativt luftflöde

Varför blir datorn dammig?

Om insidan av din dator ofta blir dammig snabbt har den troligtvis ett negativt luftflöde (se bild). Det som händer då är att fläktarna som blåser ut luft ur datorn flyttar mer luft än de som blåser in luft i datorn, och då kommer luft sugas in igenom alla hål i datorn – inte bara de tilltänkta intagen.

I regel har bara chassits intag filter eller mesh som samlar upp damm, så om luft tar sig in genom hål som saknar det kommer helt ofiltrerad luft komma in och bära damm med sig. Detta kan bli ett särskilt stort problem om du har datorn ståendes på golvet, då mer damm ansamlar sig där än på något som är högre upp i rummet. Om din dator har negativt luftflöde rekommenderar vi att ställa den högt upp, på skrivbordet eller på en hylla – eller att förändra luftflödet så att det blir positivt.

Positivt luftflöde

Undvik damm med positivt luftflöde och dammfilter

Om du vill att din dator samlar på sig så lite damm som möjligt vill du se till så att all luft som tar sig in i datorn passerar ett dammfilter eller en mesh-panel som blockerar dammpartiklar.

Det allra enklaste sättet att göra detta är att se till att skapa ett positivt luftflöde (se bild) med hjälp av fläktarna som sitter bakom datorns eventuella dammfilter och/eller mesh-paneler. Utöver att luften då endast aktivt sugs in där det finns skydd mott damm får du även ett övertryck i chassit.

Med övertryck kommer all luft som inte sugs ut ur eventuella utblåsfläktar ändå ta sig ut ur chassit genom andra håligheter, vilket i motsats till negativt luftflöde förhindrar att damm tar sig in genom samma håligheter – luft blåser helt enkelt ut ur dem och flyttar all ofiltrerad luft bort från chassit.

Hur du testar om du har negativt eller positivt luftflöde

Det är svårt att räkna ut huruvida du kommer få negativt eller positivt luftflöde i en dator, det är flera aspekter som spelar in, så det enklaste sättet att göra det är att helt enkelt testa luftflödet när datorn är igång.

Visuellt är det enklast sättet att se luftflödet att använda sig av rök, exempelvis med rökelser, men det är sällan det bästa eller säkraste sättet att testa det. Istället kan du använda dig av en tunn bit papper, exempelvis hushållspapper, och hålla den vid en del av datorn där det finns hål men inga fläktar (PCIe-platserna längst bort från grafikkortet är ofta ett bra alternativ).

Om pappret knappt rör på sig har du troligtvis neutralt luftflöde, sugs det in mot datorn har du negativt luftflöde och om det rör sig bort från datorn har du positivt luftflöde.

Hur du får positivt luftflöde i en dator

Visar det sig att din dator har oönskat negativt luftflöde, eller om du ska bygga en ny dator i vilken du vill ha positivt luftflöde, kan du justera detta genom att välja rätt typ av fläktar och både placera och ställa in dem med positivt luftflöde i åtanke. Om du vill ha neutralt luftflöde är det samma princip, det är bara svårare att uppnå.

Följ chassits naturliga luftflöde

Till att börja med vill du se till att du använder fläktplatserna som är utrustade med filter eller mesh för att ta in luft i chassit, vilket är standard om du köper ett chassi som levereras med fläktar. Om ditt kom utan fläktar eller om du själv byter ut fläktarna vill du se till att de pekar åt rätt håll och blåser in luft i chassit, majoriteten av fläktar har pilar på sidan av fläkten som berättar åt vilket håll luften flödar.

I vanliga tower-chassin är i regel fläktarna i fronten de som används som intag, medan de som sitter baktill och i toppen används som utblås. I och med att varm luft stiger vill man i regel behålla det här upplägget, då värmen som exempelvis grafikkortet genererar då kommer ta sig mot utblåsfläktarna längre upp i chassit på ett mer naturligt sätt.

Tänk på motstånd

Det är vanligt att ha två eller tre fläktplatser vid intaget på ett tower-chassi, och ofta minst lika många fläktplatser fördelade i toppen och baktill. I regel levereras den här typen av chassin med fler fläktar som tar in luft än som blåser ut luft, för att se till att chassit har positivt luftflöde redan från början. Om du skulle använda alla fläktplatser och då får fler fläktar som blåser ut än som tar in luft kommer du få negativt luftflöde, men du kan även få det om du använder lika många fläktar för intag som för utblås.

Detta beror på att det i regel finns mer motstånd vid intag. Ett filter eller en mesh-panel kommer hjälpa till att förhindra så att damm tar sig in, men det gör det även svårare för luft att ta sig igenom. Fläktarna som blåser ut luft ur datorn har i sin tur sällan hinder av det slaget, så de kommer kunna flytta mer luft än motsvarande intagsfläktar klarar av vid samma varvtal.

Om du vill ha positivt luftflöde är det därför viktigt att tänka till innan du börjar sätta in så många fläktar som möjligt, med fler fläktar kan du få en dammigare dator som blir varmare över tid – även om du initialt kommer se bättre temperaturer då mer luft rör sig. Det finns flera sätt att förändra relationen mellan intag och utblås, så som mängden fläktar, storleken på fläktar, fläkthastighet och motstånd.

Fläkt

Välj rätt typ av chassifläktar

Om du ska sätta in nya fläktar i chassit vill du se till att välja chassifläktar som lämpar sig uppgiften, för att ge dig själv bra förutsättningar att kontrollera luftflödet. Det finns olika typer av fläktar, som är bra på olika saker. Fläktar med högt flöde (cfm) är bra på att flytta mycket luft när motståndet är lågt, medan fläktar med högt statiskt tryck (mmH2O) är bra på att forcera luft genom kylflänsar och andra hinder, så som filter. För intagsfläktar som ska sitta bakom mesh eller filter vill du i regel välja modeller som har en bra balans mellan tryck och flöde, medan utblåsfläktar inte behöver statiskt tryck på samma sätt.

Därtill spelar både fläktarnas tjocklek och storlek in på mängden luft de kan flytta, och hur snabbt de behöver rotera för att göra det. Större fläktar har helt enkelt i regel större blad, som klarar av att flytta mer luft vid samma varvtal.

Med andra ord rekommenderar vi att använda större fläktar där möjligheten finns, så att du kan uppnå önskad prestanda vid lägre varvtal (och i förlängningen ljudnivå). Läs gärna mer om hur du väljer rätt typ av fläkt i vår guide om datorfläktar. Hur du ska tänka kring placering och antal fläktar skiljer dock ofta mellan datorer kylda med tornkylare respektive vattenkylare.

Negativt luftkylning

Hur du inte ska sätta fläktarna med luftkylning

Om du använder en luftkylare, även kallad tornkylare, vill du i regel undvika att använda alla platser för utblåsfläktar – särskilt om du har ett tower-chassi med fler fläktplatser i taket och baktill än vad som finns vid intaget i fronten. Detta beror både på att du vill undvika negativt luftflöde och att du vill undvika att utblåsfläktarna stjäl kalluft från kylaren.

I ett vanligt tower-chassi sitter nämligen tornkylaren en bit in i chassit, och det är vanligt att man har fläktplatser i taket som sitter närmre intaget än vad kylaren gör. Om du har det så riskerar du att fläktarna i taket som sitter närmast intaget blåser ut kalluften innan den ens når till kylaren, att det skapas en cirkulation av luft som inte kommer till användning där den behövs.

Positivt luftkylning

Hur du ska sätta fläktarna med luftkylning

För att undvika negativt luftflöde med tornkylare rekommenderar vi i regel att utgå från att ha en eller två utblåsfläktar om du har ett towerchassi med luftkylning, en bakom och en snett ovanför luftkylaren.

På det här sättet kan du både få positivt luftflöde inuti chassit och undvika att utblåsfläktarna stjäl kalluft från kylaren – så att du får mindre damm och bättre luftflöde där det behövs.

Negativt vattenkylning

Hur du inte ska sätta fläktarna med vattenkylning

När du använder dig av vattenkylning, exempelvis en sluten vattenkylare, behöver du tänka annorlunda än med luftkylning. Radiatorer innebär nämligen motstånd för luftflöde, så hur du placerar dem och fläktarna kommer påverka vilket luftflöde du får – även om du har lika många fläktar som blåser in i respektive ut ur chassit.

Om du exempelvis sätter en 360 mm-radiator vid intaget i fronten, som har tre 120 mm-fläktar, ihop med fyra motsvarande utblåsfläktar i taket och baktill kommer du få negativt luftflöde då fläktarna som blåser luft genom radiatorn har större motstånd än de vid utblåset.

Har du istället en radiator med tre fläktar vid intaget, samtidigt som du har två utblåsfläktar, har du större chans att uppnå positivt luftflöde – men det beror på om de tre fläktarna kan flytta mer luft genom radiatorn än vad utblåsfläktarna blåser ut ur datorn.

Positivt vattenkylning

Hur du ska sätta fläktarna med vattenkylning

För att enklast möjligt uppnå positivt luftflöde med en sluten vattenkylare rekommenderar vi därför i regel att sätta radiatorn vid utblåset, så att dess fläktar har större motstånd än vad intagsfläktarna har.

I ett tower-chassi innebär detta att radiatorn placeras i toppen av chassit, vilket även är att föredra sett till ljudnivå och driftsäkerhet för pumpen. Då kan du exempelvis använda lika många fläktar för intag som utblås, men ändå få positivt luftflöde.

Här kan vi uppnå positivt luftflöde även om vi har fler utblåsfläktar än intagsfläktar (se bild), men det beror på hur mycket motstånd radiatorn innebär för fläktarna där. I regel vill du ha en utblåsfläkt även baktill även om du har radiator i toppen, så att inte all värme från grafikkortet behöver passera radiatorn (vilket gör processorn varmare).

Justera fläkthastigheten

Om du vill förändra luftflödet i en dator utan att ändra antalet eller typen av fläktar eller motstånd rekommenderar vi att ändra fläkthastigheterna eller fläktkurvorna. Om du exempelvis har lika många identiska fläktar vid chassits intag som vid chassits utblås, men där intaget har mer motstånd i form av dammfilter, vill du sänka fläkthastigheten på fläktarna som sitter vid utblåset för att få positivt luftflöde.

Det finns ingen magisk formel för detta, du får testa dig fram tills att du får positivt luftflöde vid temperaturer och ljudnivåer du är bekväm med. Fläktkurvor går att ställa in i ditt moderkorts BIOS/UEFI, men annars finns det även program du kan installera för att göra det.

Har du rätt typ av fläktar kommer du kunna göra detta utan att ställa fläktarna på alltför höga varvtal. Exempelvis kommer en fläkt med lågt tryck som sitter bakom ett dammfilter med mycket motstånd behöva rotera snabbare än en fläkt med högt tryck för att forcera igenom samma mängd luft, så välj dina fläktar med omsorg om du köper nya.

Summering

Sammantaget finns det alltså mycket som påverkar vilket typ av luftflöde du kommer få, och även om du inte nödvändigtvis behöver tänka så mycket på det för att få högt luftflöde är det ändå värt att tänka till en extra vända för att få ett luftflöde som passar chassit – särskilt om du vill undvika damm. Spana gärna in våra fläktar och tillbehör om du vill ändra luftflödet i ditt chassi.

Senaste guider