Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Trygg E-HandelPrisjaktPricerunnerSweClockers

Välja delar - Chassi

Vi kommer börja med att välja chassit, eller datorlådan, då det är den komponenten som till störst del avgör vilka andra komponenter du kan välja. Du kan självklart börja i vilken ände du vill och sedan välja ett chassi som passar komponenterna du valt.

Typ av chassi

Du har säkerligen redan en bra uppfattning om vilken typ av chassi du vill ha, både sett till storlek och utseende. En vanlig uppfattning är att större chassin med plats för många fläktar per automatik ger bättre kylprestanda, men det stämmer inte.

Det finns flera olika sorters chassin i olika storlekar, med olika för- och nackdelar, och du kan uppnå bra kylprestanda i alla olika storlekskategorier. Så känn dig inte låst till en viss typ av chassi.

I breda drag vill du välja ett som passar datorns syfte och de övriga komponenternas krav, både dimension- och kylmässigt. Här kommer vi gå igenom vilka dimensioner du behöver känna till och tänka på när du väljer chassi, och ge dig generella tips för hur du ska tänka när du planerar kylningen i ditt chassi.

Vårt generella tips är dock att alltid läsa recensioner innan du slår till på ett specifikt chassi, inte bara läsa specifikationer. Det finns många variabler som kan påverka exempelvis kylprestanda i ett chassi, du kan få hög kylprestanda med små chassin och låg med stora.

Om du inte vill läsa recensioner är tower-chassin med öppen frontpanel, ofta kallad mesh, ett bra ställe att börja på. De erbjuder för det mesta god kylprestanda och är enkla att hitta komponenter till.

Dimensioner

Då alla komponenter ska få plats i chassit är det av naturliga skäl många olika dimensioner att ta hänsyn till. Här kommer vi förklara de viktigaste aspekterna att känna till och hur de förhåller sig till andra komponenter, för att ge dig bättre förståelse och möjligheten att göra mer informerade val.

Vi kan även tipsa om att använda vår Datorbyggare för att se om olika komponenter är kompatibla med varandra, den sorterar automatiskt bort delar som inte är kompatibla med de du redan valt. Den kommer dock inte berätta för dig om komponentvalen är vettiga tillsammans, bara om de är kompatibla. Efter att du sett och läst igenom den här guiden kommer du dock förhoppningsvis kunna ta välinformerade beslut om varje komponent, så att du i slutändan får en mer välfungerande dator än vad du fått om du bara utgått från vår Datorbyggare.

Formfaktor moderkort

En av de stora sakerna att bestämma sig för är vilken storlek du ska välja, vilket primärt bestäms av vilka moderkort som chassit har stöd för. Det finns fyra primära storlekar i konsumentklassen, som alla följer branschstandarder.

  • ATX - Den vanligaste formfaktorn och det segmentet med bäst utbud. De har sju expansionsplatser, vilket bäddar för många olika typer av funktionsuppsättningar. Här hittar du allt från instegsmodeller till absoluta toppmodeller, så det är enkelt att hitta ett som passar ditt ändamål.
  • E-ATX – det här är en bredare variant av ATX, den har alltså också sju expansionsplatser, men kan husera mer på kretskortet. Dessa återfinns primärt i HEDT-segmentet, High End Desktop, och är troligen inga du stöter på när du bygger gamingdator. Men om du skulle göra det behöver du välja ett chassi som har stöd för E-ATX, inte bara vanlig ATX.
  • mATX – en kortare variant av ATX. De är lika breda, men har bara fyra expansionsplatser. De ger alltså möjlighet till instickskort, men inte lika många som ATX. Det finns inte lika många chassin som är gjorda specifikt för de här moderkorten som det finns för ATX, men det finns ofta ganska bra utbud av mATX-moderkort i budgetklasserna.
  • mini-ITX – ITX är den överlägset mest kompakta formfaktorn, och numer den näst mest populära. De här är oerhört små och har normalt bara två minnesplatser och en expansionsplats, men det kan skilja hur många expansionsplatser chassit har, alltså att grafikkortet sticker ned utanför moderkortet. Det är även vanligt att ITX-chassin använder så kallade risers, förlängare för PCIe-porten, så att man kan montera grafikkortet bort från moderkortet.

    Moderkortstillverkarna har blivit väldigt skickliga på att få in mycket funktionalitet i dessa små paket genom skickligt ingenjörskap – men det innebär att de i regel är dyrare än motsvarande ATX-varianter.

Nätaggregat

Du behöver se till så att chassit har rum för ett nätaggregat som passar den typen av bygge du planerar. Detta innefattar både formfaktor och nätaggregatets längd.

Längden är särskilt viktig att ta i beaktning när du planerar att använda kraftfulla nätaggregat, då de i regel är längre. Bland chassits specifikationer kommer det stå hur långa nätaggregat det har rum för, men dessa siffror inkluderar normalt bara en liten spalt för kabeldragning. För att underlätta för ditt bygge rekommenderar vi att välja ett chassi med god marginal för nätaggregatet, eller att det finns möjlighet att skapa mer utrymme för nätaggregatet i den layouten du tänkt använda. Exempelvis om det går att avlägsna eller flytta en hårddiskbur.

I chassits specifikationer kommer du också se vilka formfaktorer det har stöd för. Med nätaggregat avser formfaktorn vilka fästanordningar det finns.

Det finns två olika formfaktorer. ATX är den vanliga, fullstora varianten du troligtvis känner igen om du byggt normalstora datorer tidigare. Dessa nätaggregat finns i flera olika längder och har normalt långa kablar, då de ska passa fullstora tower-chassin.

De två mindre formfaktorerna SFX och SFX-L delar båda samma typ av fästanordning, men skiljer sig i hur långt in i chassit de sträcker sig. SFX har en fast maxlängd på 100mm, medan SFX-L är längre än så. De här är båda gjorda för kompakta chassin och har i regel markant kortare kablar än vad ATX har.

Om du stöter på ett chassi som har stöd för flera olika formfaktorer rekommenderar vi att utgå från att använda den formfaktorn som bäst passar chassits storlek. Om du exempelvis kikar på ett större tower-chassi som har stöd för alla tre formfaktorerna är det inte säkert att kablarna från ett SFX eller SFX-L kommer nå alla komponenter. Så tänk till och fundera på vilken formfaktor som bäst lämpar sig just ditt bygge, och utgå från dimensionerna som anges för den.

Grafikkort

När du väljer chassi vill du se till att grafikkortet får plats i den layouten du tänkt använda.

Grafikkortets storlek mäts primärt i längd och bredd. Längden mäts i millimeter och bredden kan mätas antingen i millimeter eller hur många expansionsplatser det motsvarar i tjocklek.

Du vill att chassit ska ha stöd för längre grafikkort än vad är ditt är långt, för att undvika installationssvårigheter. Notera att vissa chassin visar fler än en maxlängd för grafikkort. Om du stöter på detta innebär det att det går att justera layouten i chassit för att göra rum för längre grafikkort. Ett normalt scenario är att du kan ta bort hårddiskburar från chassits innanmäte, och på så sätt frigöra mer utrymme. Om du planerar att göra detta behöver du då komma ihåg att räkna bort de lagringsplatserna, när du räknar på hur många platser du förväntas behöva för din lagring.

Något annat du kan komma att behöva räkna med är tjockleken på en eventuell radiator. Om du väljer att använda vattenkylning behöver du planera vart den ska sitta. Om den kommer sitta på ett sätt som gör att den stjäl utrymme från ditt grafikkort behöver du räkna bort radiatorns tjocklek från den maximala längden chassit har stöd för.

Utöver att förvisa dig om att grafikkortet går in på längden behöver du också se till att det finns tillräckligt med utrymme för dess bredd, eller tjocklek. I ett normalt ATX-chassi med liggande montering av grafikkortet är detta sällan något att fundera närmre på, såvida du inte planerar att ha instickskort i andra PCIe-platser på moderkortet.

Om du väljer ett ITX-chassi är det däremot en dimension som är oerhört viktig att hålla koll på, då detta skiljer kraftigt mellan modeller. ITX-moderkort har bara en expansionsplats och grafikkortet kommer därför alltid sticka ut från moderkortet. Därför används ofta risers, förlängare av PCIe-anslutningen, för att göra det möjligt att placera grafikkortet bort från moderkortet.

Risers återfinns även i många ATX-chassin. Dessa används då vanligtvis för stående montering av grafikkortet, alltså att det är monterat med fläktarna mot sidan av chassit. Om du funderar på den här typen av montering vill du se till att ha en bra luftspalt mellan grafikkortet och chassits sidopanel, särskilt om det är en solid panel.

Plats för lagring

När du är förvisad om att dina primära komponenter kommer få plats i chassit vill du se till att chassit har tillräckligt många lagringsplatser i den layouten du tänkt använda.

I chassits specifikationer står det hur många platser det har för 3.5”- och 2.5”-enheter, och hur många av dessa platser som kan användas till antingen eller. Tänk dock på att räkna på hur många platser du har i just den layouten du kommer använda, om du exempelvis planerarar att ta bort hårddiskburar för att göra plats åt längre nätaggregat eller grafikkort.

5.25”

Om du vill använda en intern skrivläsare för exempelvis Bluray vill vi rekommendera med att börja i den änden, att filtrera på det direkt. Det blir alltmer ovanligt att chassin har 5.25”-platserna som används för montering av läsare, så om det är ett krav vill du direkt sortera bland de som har det.

Kylning

Utöver att välja ett chassi som har plats för dina komponenter vill du också välja ett som ger goda förutsättningar att kyla dem. Det här avsnittet kommer vara generaliserande då det är många variabler att ta i beaktning och vi rekommenderar därför att alltid kolla på recensioner för det specifika chassit du kikat på, gärna när det testas med komponenter med liknande värmeutveckling som de du själv tänkt använda.

Du bör alltid utgå från dina komponenters värmeutveckling när du funderar på vilka kylningsmöjligheter ditt chassi behöver. Grafikkortet och processorn är de två överlägset varmaste komponenterna och ju högre effekt respektive TDP de har, desto högre krav ställs på kylningen.

För komponenter i mellanklassen och nedåt är det vanligtvis relativt enkelt att uppnå bra temperaturer. Välj ett chassi med minst en intags- respektive utblåsfläkt, gärna med en relativt öppen front, och en processorkylare som har högre TDP än din processor.

Om du väljer högpresterande komponenter behöver du dock se till att välja ett chassi som antingen har högt naturligt luftflöde och plats för passande kylning, eller ett med plats för överkompenserande kylning.

Om vi börjar med högt naturligt luftflöde avser det chassin som är gjorda för att flytta mycket luft utan hjälp från komponenternas kylning. Hur detta ter sig kan skilja sig markant från modell till modell, men i regel är dessa chassin med öppna eller perforerade intagspaneler, även kallat mesh, och flera förmonterade fläktar. Ett exempel på ett sådant chassi är Fractal Design Torrent.

Fördelen med den här typen av chassin är att det för det mesta är relativt enkelt att nå bra temperaturer på dina komponenter, men då de har öppna paneler är det svårare att nå låg ljudnivå. Skulle du istället kika på modeller som har mer tilltäppta intag och ljuddämpning är det enklare att uppnå låga ljudnivåer, men svårare att uppnå högt luftflöde. Ett exempel på ett sådant chassi är Fractal Design Define 7.

Om du skulle välja ett chassi med stängd front och lägre naturligt lågt luftflöde till högpresterande komponenter kommer du i de flesta fallen då behöva överkompensera med kylningen på komponenterna.

Med överkompenserande kylning menar vi kylare som med stor marginal överskrider den rekommenderade kylförmågan för komponenten. Om du exempelvis väljer en processor med en TDP på 125W vill du då välja en kylare som klarar markant mer än så, så att den klarar av att kyla processorn utan att den går för fullt. Du kan även överkompensera genom att lägga till eller byta ut chassifläktar, som då hjälper till att forcera in mer friskluft. På samma sätt kan du komma att vilja överkompensera med kylningen i chassin med naturligt högt luftflöde, men då för att nå lägre ljudnivåer.

Om du tror att du behöver överkompensera med kylning är det viktigt att se till att det finns plats för det i chassit du väljer, i den layouten du kommer använda. Vad gäller grafikkort innebär det plats för både långa och breda grafikkort, medan det för processorer innebär plats för stora torn- eller vattenkylare.

Tornkylare

Om du planerar använda en tornkylare för din processor är höjden över moderkortet den enda dimensionen du behöver kika på när du väljer chassi. Högpresterande tornkylare är väldigt stora och passar därför bara i större chassin.

AIO-kylare

Hur stora AIO-kylare chassit har stöd för står specificerat baserat på hur stora radiatorer som får plats. De vanligaste storlekarna är 120, 240, 280 och 360mm.

AIO-kylares radiatorer kan ofta placeras på fler än ett ställe i ett chassi och när du planerar ditt köp behöver du veta hur stor radiator du kommer använda är, för att veta vart du kan placera den. Vi rekommenderar minst 240mm-radiatorer för kraftfullare processore, Core i7 eller Ryzen 7 och uppåt.

Då du aldrig vill att pumpen ska vara den högsta punkten av en AIO-kylare vill du om möjligt placera radiatorn ovanför moderkortet. I ett tower-chassi kan detta begränsas av höjden på ditt moderkorts täckplåtar och internminnenas höjd. I de fallen, eller om ditt chassi bara har plats för radiatorn i fronten, behöver du räkna med att radiatorn då kommer påverka hur långa grafikkort du kan ha.

I andra typer av chassin, exempelvis vissa ITX-chassin, finns platser som endast är avsedda för AIO-kylare och som inte är i direkt anslutning till andra komponenter. Tänk då på att dessa platser normalt endast är gjorda för normaltjocka radiatorer och fläktar, vissa AIO-kylare kan vara tjockare än så.

Fläktplatser

I de allra flesta chassina går det att lägga till fler fläktar än vad som ingår i standardutförande, för att förbättra luftflödet eller sänka ljudnivån. Hur många de är och vart fläktplatserna sitter står specificerat på chassits produktsida, där det även står vilka storlekar som kan användas på respektive plats.

Tänk dock på att ta med övriga komponenter och layouten du kommer använda i beräkningen. Om du exempelvis ska sätta en AIO-kylare i fronten på ett normalt tower-chassi kan du behöva ta bort eventuella fläktar som sitter där, eller använda både dem och de som är inkluderade till AIO-kylaren, i en så kallad push-n-pull. Då behöver du återigen räkna på hur mycket plats det stjäl från grafikkortet, exempelvis.

Övrigt

När du förvisat dig om att dina komponenter får plats och att du har goda möjligheter att kyla dem är det dags att prata lite snabbt om andra saker som kan påverka ditt val av chassi.

Frontpanel

Något som är enkelt att missa när man väljer chassi är att dubbelkolla vilka anslutningar som erbjuds i frontpanelen. Detta kan skilja rejält mellan olika modeller, särskilt mellan nya och äldre chassin.

Om du köper ett modernt moderkort med stöd för USB-C vill du inte missa möjligheten att använda den anslutningen, så kolla så att den finns. Notera att de två versionerna av USB-C, USB 3.1 Gen 1 och Gen 2, är kompatibla med varandra, men att du bara får ut den fulla hastigheten av Gen 2 om både chassi och moderkort har det.

Något annat att hålla utkik efter är antalet USB 2.0 respektive 3.0 på både moderkortet och chassit. Vissa chassin har dubbla uppsättningar USB-A, och då behöver ditt moderkort ha plats för dessa. Inventera vilka interna USB-anslutningar ditt moderkort har och räkna in vilka andra komponenter som också behöver det, för att försäkra dig om att du kan använda alla chassits portar.

Anslutningarna för analoga ljudanslutningar och chassits power-knapp, reset-knapp och så vidare är standardiserade, de finns på alla moderkort.

Extrafunktioner

Vissa chassin har extratillbehör eller funktioner som kan fälla ett avgörande när du väljer mellan två modeller. Vi vill bara uppmärksamma dig om att kolla om det exempelvis finns fläktkontroller, RGB-hubb eller andra smidiga extrafunktioner när du själv står i valet och kvalet. De kan ge ett betydande mervärde.

Nätaggregat

När du har ditt chassi valt så är nätaggregatet ett bra steg att gå vidare med.

Nätaggregat